ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

รหัสสินค้า 29953

ชื่อ : ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

หมวดหมู่ : ปั๊มน้ำ
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 484 คน

ZENIT BLUE ปั๊มจุ่ม
• ปั๊มจุ่มชนิดขาตั้ง ใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ ออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ Farrari มีแบบไฟ 220Vมีลูกลอยและแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
• DG BLUE40/2-M ขนาดแรงม้า 0.4 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V 
• DG BLUE50/2-M ขนาดแรงม้า 0.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2-M ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2T ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380 V
• DG BLUE100/2-M ขนาดแรงม้า 1ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE100/2-T ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V