ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

รหัสสินค้า 29955

ชื่อ : ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

หมวดหมู่ : ปั๊มน้ำ
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 396 คน
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบดูดลึก มีทั้งหัวแบบหัวเจํตเดี่ยวลงบ่อ2 นิ้ว หรือหัวเจ็ตคุ่ลงบ่อ4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานภายใจอาคาร บ้านเรือนใช้ไฟฟ้า 220 V ไฟ 2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย คุณภาพดีทนทาน  ประหยัดพื้นที่ สำหรับดูดน้ำบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 4 นิ้วสำหรับเจ็ตคู่ และขนาดบ่อ 2 นิ้ว สำหรับเจ็ตเดี่ยว
 • PC-250KIC แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 24M. ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1   
 • PC-251KIC แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 18M  ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
 • TJ-350EA แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 300 วัตต์ ดูดน้ำลึก  24M. ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
 • TJ-351EA แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 300 วัตต์  ดูดน้ำลึก  18M   ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
 
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ไฟ 2สายมีประสิทธิภาพกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บน้ำอัดความดันอัตโนมัติ
 • PW-132KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 26  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.0 ปิด 1.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • PW-130KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 24  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 3/4 นิ้ว
 • PW-155KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • PW-250KIC มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 14 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.8 ปิด 2.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 
 • ปั๊มท๊อปสตาร์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • TS-136B มอเตอร์ 135 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 16 ปริมาณน้ำ 20  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • TS-250A มอเตอร์ 250 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 36 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มมาริโน่  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
 • M-DGP-130  มอเตอร์ 370 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 40 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว