ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

รหัสสินค้า 29956

ชื่อ : ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

หมวดหมู่ : ปั๊มน้ำ
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 309 คน

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน ใช้กับน้ำ สะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรมงานอุตสาหกรรม งานชลประทาน งานทำสปริงเกอร์ 
มอเตอร์ 2900 รอบ/นาที ชนิด IP55  มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

• GS220S 3 แรงม้า ท่อดูด 2 ท่อส่ง 2 ไฟ 230 V.
• SMF32/160B-1 3  แรงม้า ท่อดูด 2 ท่อส่ง 2 ไฟ 230 V.
• M-DKM60-1 0.5 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 230 V.
• M-DKM80-2 1 แรงม้า ท่อดูด 1.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ  230 V.
• M-DCM130 0.5 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 230 V.
• M-DCM150-1 1 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ  230 V.
• M-DCM158 1 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 230 V.
• M-DCM170-1 1.5 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ  230 V.

ปั๊มน้าหอยโข่ง ชนิดใบพัดใหญ่ รุ่นประหยัด 
• CPM130-AA  0.5 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 220 V.
• CPM158-AA 1 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 220 V.
• CPM158-AA 1 แรงม้า ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ 220 V.

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม
งานที่ต้องใช้แรงดันมอเตอร์ 280 รอบ/ นาที ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัดใบพัดเป็นทองเหลือง 

• FC20-2A 1 แรงม้า  ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ไฟ  230 V.
• FC25-2D 1.5 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4  ท่อส่ง 1 ไฟ 230 V.
• FC25-2C  2  แรงม้า ท่อดูด 1-1/4  ท่อส่ง 1 ไฟ 230 V.
• FC25-2B-M 3 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4 ท่อส่ง 1 ไฟ 380 V.
• FC25-2C-T 2 แรงม้า ท่อดูด1-1/4 ท่อส่ง 1 ไฟ 380 V.
• FC25-2B 3 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4  ท่อดูด1 ไฟ 380 V.
• FC25-2A 4  แรงม้า ท่อดูด 1-1/4  ท่อดูด1 ไฟ 380 V.
• FC30-2C 5.5 แรงม้า ท่อดูด 1.5 ท่อดูด1-1/4 ไฟ 380 V.
• FC30-2B 7.5 แรงม้า ท่อดูด 1.5  ท่อดูด1-1/4  ไฟ 380 V.
• FC30-2A  10 แรงม้า ท่อดูด 1.5  ท่อดูด 1-1/4 ไฟ 380 V.