การเลือกปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม

วันที่:

ปัจจัยในการเลือกใช้งานปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

     ปั๊มน้ำ ถือว่าเป็นสื่งสำคัญมากๆ สำหรับทุกภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้น้ำ เนื่องจากปั๊มน้ำเป็นตัวช่วยในการที่จะให้งานที่ต้องใช้น้ำนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกปั๊มน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานสูงสุดและไม่เป็นการเสียค่าใช้จ่ายอย่างซ้ำซ้อน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกใช้งานปั๊มน้ำอุตสาหกรรม มีดังนี้

     - ชนิดของของเหลวที่สูบ ในภาคอุตสาหกรรมนั้นการใช้ปั๊มน้ำเพื่อการสูบน้ำก็ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบว่ามีลักษณะอย่างไร อุณหภูมิเท่าไหร่ มีความหนืดหรือความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหน และจึงค่อยเลือกประเภทปั๊มน้ำให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน
     - อัตราการสูบ ต้องคำนึงถึงอัตราการสูบ และเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสม เช่น ใช้แรงสูบน้อยแต่เลือกปั๊มที่แรงสูบเยอะก็จะกินไฟมาก แต่ถ้าใช้แรงสูบเยอะแต่เลือกปั๊มที่แรงสูบน้อยก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่
     - ความสูงของของเหลวที่ทำการยกขึ้นไป ต้องคำนวณด้วยว่าแรงดันของความสูงมีมากน้อยแค่ไหน เวลาเลือกซื้อปั๊มน้ำจะได้รู้ว่าควรต้องเลือกปั๊มที่มีขนาดแรงดันเท่าไหร่

 

ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำสหรับอุตสาหกรรม

 

ZENIT ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด 

ปั๊มจุ่ม ใบพัดเป็นใบพัดเปิด ทำจากเหล็กหล่อ ใช้ทั่วไปกับน้ำสะอาดหรือเสีย น้ำท่วม หรือบ่อปลา ใช้ไฟ 220 V. มีลูกลอยไฟ 380 V ไม่มีลูกลอย มอเตอร์ชนิด IP68 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัดผลิตจากอิตาลี
- DGN250/2-M 2.5 แรงม้า ท่อส่ง 2.5 ไฟ 220 - 380 V.
- GGN300/2T 2.5 แรงม้า ท่อส่ง 2.5 ไฟ 220 - 380 V.
- DRN400/2/100T 4 แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- DRN400/4/100T 4 แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- DRP550/4/10 6 แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- DRP1000/4/100 12 แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- DRP1500/4/100 18  แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- DRP1000/2/100 13  แรงม้า ท่อส่ง 4 ไฟ 380V.
- SBP750/4/150 9 แรงม้า ท่อส่ง 6 ไฟ 380V.
- SBP1000/4/150 12  แรงม้า ท่อส่ง  6 ไฟ 380V.
- GRN250/2-M 2.5 แรงม้า ท่อส่ง 2 ไฟ 220-380 V.
- GRN300/2-T 3  แรงม้า ท่อส่ง 2 ไฟ 380 V.
- GRN550/2-T 5.5 แรงม้า ท่อส่ง 2 ไฟ  220-380 V.

 

ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

 

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน 
        ใช้กับน้ำสะอาดเหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลประทาน งานทำสปริงเกอร์ มอเตอร์ 2900 รอบ/นาที ชนิด IP 55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดรอบช้า มอเตอร์ 4โพล 1450 รอบ
        ใบพัดเป็นเหล็กหล่อ เหมาะสำหรับงารที่ใช้ความดันไม่สูง ปริมาณน้ำมาก เช่น งานชลประทาน งานเกษตรกรรม มอเตอร์ 1450 รอบ/นาที ชนิด IP 55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด 
- 4-P-32-200A  แรงม้า 1.5 ท่อดูด 2 ท่อส่ง 1-1/4 ไฟ 380V.
- 4-P-32-250A แรงม้า 3 ท่อดูด 2 ท่อส่ง 1-1/4ไฟ 380V.
- 4-P-40-250A  แรงม้า 3 ท่อดูด 2.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380V.
- 4-P-40-250NA แรงม้า 4 ท่อดูด 2.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380V.

ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดดูดลึก ใบพัดเป็นเทอร์โมพลาสติกเรซิ่น
        ใช้กับน้ำสะอาดที่มีระดับลึกกว่า 9 เมตร เหมาะสำหรับบ่อขนาด 4 '' ขึ้นไปใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท 50 Hz มอเตอร์ 2850 รอบ/นาที ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
- M90 0.75 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P20 ดูดลึก 18 เมตร
- M90 0.75 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P30 ดูดลึก 21 เมตร
- M100 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P20 ดูดลึก 21 เมตร
- M100 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P30 ดูดลึก 24 เมตร

ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดดูดลึก
- M153 0.75 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1นิ้ว ชนิดของเจ็ท P20 ดูดลึก 18 เมตร
- M153 0.75 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P30 ดูดลึก 40 เมตร
- M203 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ้ว ชนิดของเจ็ท P20 ดูดลึก 24 เมตร
- M203 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1 นิ่ว ชนิดของเจ็ท P30 ดูดลึก 45 เมตร

ปั๊มดูดลึกเจ็ทคู่ สำหรับดูดบ่อ 4 นิ้วใบพัดเป็นพลาสติก ใช้กับน้ำสะอาดสามารถดูดน้ำที่มีระดับลึกกว่า 9 เมตร ไฟ 220 โวล์ท 50ไซเกิ้ล 2900 รอบ/นาที มอเตอร์ชนิดIP44 ชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัดมีเพรชเชอร์สวิตซ์ และเพชเซอร์เกจ
- GS370-DP* 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1  ท่อส่ง 1 EJECTOR E-30 ดูดลึก 30 เมตร 
- GS370-DP* 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1  ท่อส่ง 1 EJECTOR E-30 ดูดลึก 40 เมตร
- DP370A 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1  ท่อส่ง1 EJECTOR E-30 ดูดลึก 30 เมตร 
- DP370A 1 แรงม้า ท่อดูด 1-1/4,1  ท่อส่ง1  EJECTOR E-30  ดูดลึก 40 เมตร

 

บริษัท กุลธร จำกัด
        ปั๊มน้ำ จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด ตัวแทนจำหน่่าย SAER PUMP


สนใจติดต่อ
กุลธร บจก. (ปั๊มน้ำ)
237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : +662 282 2151
แฟกซ์ : +662 280 1444
อีเมล : bkksales@kulthorn.com , kcsales@kulthorn.co.th
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 น. - 17:00 น.
เว็บไซต์ : kulthorneqipment.brandexdirectory.com
kulthornvalve.brandexdirectory.com
kulthornpump.brandexdirectory.com
kulthorncompressor.brandexdirectory.com
kulthornmower.brandexdirectory.com
www.kulthorn.co.th
www.kulthorn.in.th

152
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag